STYRELSEN

Ordförande

Ture Viklund

070 - 642 68 23

info@finlandssvenskar.se

Ledamot

Bjarne Nyholm

021 - 35 11 21

Valberedning

Kenneth Rosbäck

072 - 152 53 00

Kassör

Siw Sandell

070 - 274 98 97

info@finlandssvenskar.se

Ledamot

Harry Enkulla

0708 - 29 41 05

Valberedning

Martin Bergh

070 - 839 93 30

Sekreterare

Dan Vikström

070 - 772 73 55