Häftet "Från häst och harv - ett tidevarv" finns att köpa på föreningslokalen, Morkullegatan 14.


Pris : 100 kr