STYRELSEN

Ordförande

Kenneth Rosbäck

072 - 152 53 00

info@finlandssvenskar.se

Ledamot

Bjarne Nyholm

070 - 315 48 34

Valberedning

Maj-Britt Viklund

070 - 218 44 35

Kassör

Ture Viklund

070 - 642 68 23

info@finlandssvenskar.se

Ledamot

Ulla-Britt Neider

076-880 84 59

Valberedning


Sekreterare

Dan Vikström

070 - 772 73 55