STYRELSEN

Ordförande

Ture Viklund

070 - 642 68 23

info@finlandssvenskar.se

Ledamot

Bjarne Nyholm

070 - 315 48 34

Valberedning

Kenneth Rosbäck

072 - 152 53 00

Kassör

Siw Sandell

070 - 274 98 97

info@finlandssvenskar.se

Ledamot

Ulla-Britt Neider

076-880 84 59

Valberedning

Martin Bergh

070 - 839 93 30

Sekreterare

Dan Vikström

070 - 772 73 55